Informace pro přijímání dětí do mateřské školy Vidonín

Oznámeí

Informace pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Zápis dětí do mateřské školy Vidonín se bude konat bez přítomnosti dětí dne 4.5.2020 od 10,00 do 13,00 hod.

 

Potřebné dokumenty k zápisu:

  • Vyzvednout si je v mateřské škole v den zápisu

  • Předat ve škole - okopírovaný rodný list dítěte s telefonním číslem na rodiče

Každé přihlášené dítě obdrží registrační číslo – bude Vám přiděleno v den zápisu.

Dne 5.června 2020 bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn na nástěnce před Mateřskou školou Vidonín a také na webové stránce Obce Vidonín v sekci mateřská škola.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád – vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem do 5.června 2020

Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti.

 

Škola bude přijímat vyplněné žádosti do 15.5.2020

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

  1. Do datové schránky školy (identifikátor datové schránky: 4ho6p3)

  2. E-mailem s uznatelným elektronickým podpisem na adresu: skolkavidonin@seznam.cz

  3. Poštou na adresu: Mateřská škola Vidonín, příspěvková organizace, 59457 Vidonín 36

  4. Osobně předat v MŠ Vidonín denně od 8,00 do 12,30 hod. nebo v nepřítomnosti vstrčit do poštovní schránky umístěné přímo před areálem školy.

Bc. Miluše Habánová

ředitelka mateřské školy