Vizitka naší obce

Co na to říkáte?

 

 

Milí spoluobčané,

 

úvodem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří svědomitým přístupem k třídění odpadu jednak pomáhají udržovat pořádek v obci a zároveň tím značnou měrou pomáhají obci v bezproblémové komunikaci se svozovou firmou, která svoz tříděného odpadu zajišťuje.

Bohužel se však mezi námi nacházejí i tací občané, kteří nedokáží, či nechtějí, odlišit běžný domovní odpad od plastů či papíru. Hází tento odpad do specializovaných kontejnerů nebo ho dokonce odkládají mimo kontejner na zem.  O tom, že by ho měli odložit do své vlastní popelnice snad ani neuvažují.  Svoz takto „ znehodnoceného“  tříděného odpadu je pak velmi komplikovaný  a obec je pak svozovou firmou penalizována. Ve výsledku to stojí peníze nás všechny!

Konkrétní obrázek si můžete udělat z přiložené fotografie, další fotografie jsou pak nahlédnutí ve fotogalerii.

Nepředpokládám, že by se mi touto úvahou povedlo napravit nezodpovědné a takto smýšlející občany, ale možná je to alespoň donutí k zamyšlení. Nebo možná i Vy, kterým toto chování není zcela lhostejné dokážete nějakým způsobem pomoci, třeba jen napomenutím nezodpovědného  souseda.

Něco jako díky.

 

Petr Dočkal

Starosta obce