Zápis dětí k předškolnímu vzdělání

Oznámení

 

Mateřská škola Březí oznamuje rodičům

 

 

                  ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

na školní rok 2017/2018, který se bude konat ve čtvrtek 4.5.2017      od 8,00hod. do 12,00hod.v budově školky ve Březí     

                      

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Veškeré důležité informace obdržíte u zápisu, včetně potřebných  dokumentů.

Prosíme rodiče o přihlášení svých dětí i v případě, že dítě nastoupí do školky až v jarních měsících roku 2018.

 

Pro děti, které do 31.srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte je individuální vzdělávání dítěte- zákonný zástupce písemně oznámí tuto skutečnost v době zápisu.