Revize kotlů

Oznámení

 

REVIZE KOTLŮ

 

 

Na plyn a tuhá paliva

 

 

 termín – sobota 7.října.

Kdo bude mít o revizi kotlů zájem, ať se nahlásí na Obecním úřadě při úředních hodinách,

nebo na telefoním čísle 724 181 901