Program rozvoje venkova

Oznámení

 

 

MAS MOST Vysočiny vyhlašuje 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova.

 

Výzva bude vyhlášena dne 20.4.2018, příjem žádostí bude umožněn od 27.4.2018 do 25.5.2018. Text výzvy vč. dalších podkladů bude zveřejněn na webových stránkách: www.masmost.cz

 

MAS MOST Vysočiny plánuje seminář pro žadatele, a to dne 23.4.2018. Podání Žádosti o dotaci je možno po telefonické dohodě rovněž konzultovat osobně v kanceláři MAS MOST Vysočiny.

 

Přehled vyhlašovaných fichí:

Zemědělská prvovýroba (stavby, stroje, technologie v živočišné, rostlinné, školkařské výrobě, peletárny)

Podpora zpracování zemědělských produktů

Stabilizace podnikání v malých obcích a vytvoření podmínek pro podnikání

Zachování funkce lesa jako zdroje surovin (lesnické technologie a zpracování lesnických produktů)

Zachování rekreační funkce lesa (naučné stezky, infotabule, odpočinková stanoviště, závory, herní a fitness prvky, mostky, lávky, zábradlí atd.)

Lesnictví (zaměření na infrastrukturu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS  MOST Vysočiny, organizační složka MOST Vysočiny, o.p.s.

Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 782 012, 778 716 960, 731 112 713